29-01-202029-01-202029-01-2020
Toen 2017Thans 2020Toekomst 2025
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Toen 2017 De Nieuwenburgt 29-01-2020 6,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid5,02. Klimaatverandering4,03. Stikstofneerslag8,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten5,05. Mondiale herkomstgrondstoffen5,06. Verspillingrestproducten6,07. Stank en fijnstof5,08. Watervervuiling7,59. Doelmatigwaterbeheer3,010. Eerlijk voedsel3,011. Eerlijke prijs6,012.Burgerbetrokkenheid6,013. Lokaalgeoriënteerd3,014. Schone energie4,015. Gemotiveerdebetrokkenheid6,516. Dierenwelzijn7,017. Streekeigenlandschap6,518. Behoudcultuurhistorischerfgoed6,019. Werkgelegenheid7,020. Financieel gezond5,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Toen 2017)De Nieuwenburgt 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Thans 2020 De Nieuwenburgt 29-01-2020 6,51. Verminderingbodemvruchtbaarheid7,02. Klimaatverandering8,53. Stikstofneerslag9,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten7,55. Mondiale herkomstgrondstoffen7,56. Verspillingrestproducten7,07. Stank en fijnstof6,08. Watervervuiling8,09. Doelmatigwaterbeheer9,010. Eerlijk voedsel9,011. Eerlijke prijs9,512.Burgerbetrokkenheid8,013. Lokaalgeoriënteerd7,014. Schone energie9,015. Gemotiveerdebetrokkenheid8,016. Dierenwelzijn8,017. Streekeigenlandschap7,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed7,019. Werkgelegenheid6,020. Financieel gezond8,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Thans 2020)De Nieuwenburgt 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Toekomst 2025 De Nieuwenburgt 29-01-2020 6,51. Verminderingbodemvruchtbaarheid7,02. Klimaatverandering8,53. Stikstofneerslag9,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten7,55. Mondiale herkomstgrondstoffen7,56. Verspillingrestproducten7,07. Stank en fijnstof6,08. Watervervuiling8,09. Doelmatigwaterbeheer9,010. Eerlijk voedsel9,011. Eerlijke prijs9,512.Burgerbetrokkenheid8,013. Lokaalgeoriënteerd7,014. Schone energie9,015. Gemotiveerdebetrokkenheid8,016. Dierenwelzijn8,017. Streekeigenlandschap7,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed7,019. Werkgelegenheid6,020. Financieel gezond8,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Toekomst 2025)De Nieuwenburgt 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag