23-01-202023-01-202023-01-2021
Toen 2017Thans 2020Toekomst
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Toen 2017 GraanGeluk 23-01-2020 5,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid3,02. Klimaatverandering3,03. Stikstofneerslag4,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten3,05. Mondiale herkomstgrondstoffen3,06. Verspillingrestproducten3,07. Stank en fijnstof7,08. Watervervuiling7,09. Doelmatigwaterbeheer3,010. Eerlijk voedsel3,011. Eerlijke prijs3,012.Burgerbetrokkenheid3,013. Lokaalgeoriënteerd6,014. Schone energie4,015. Gemotiveerdebetrokkenheid7,016. Dierenwelzijn3,017. Streekeigenlandschap3,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed4,019. Werkgelegenheid3,020. Financieel gezond3,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Toen 2017)GraanGeluk 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Thans 2020 GraanGeluk 23-01-2020 6,51. Verminderingbodemvruchtbaarheid6,02. Klimaatverandering7,03. Stikstofneerslag7,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten6,05. Mondiale herkomstgrondstoffen7,06. Verspillingrestproducten6,07. Stank en fijnstof7,08. Watervervuiling7,09. Doelmatigwaterbeheer8,010. Eerlijk voedsel7,011. Eerlijke prijs6,012.Burgerbetrokkenheid7,013. Lokaalgeoriënteerd6,014. Schone energie10,015. Gemotiveerdebetrokkenheid8,016. Dierenwelzijn9,017. Streekeigenlandschap8,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed7,019. Werkgelegenheid5,020. Financieel gezond6,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Thans 2020)GraanGeluk 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Toekomst GraanGeluk 23-01-2021 9,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid9,02. Klimaatverandering8,03. Stikstofneerslag8,54. Verdwijnen dieren-en plantensoorten8,05. Mondiale herkomstgrondstoffen10,06. Verspillingrestproducten7,07. Stank en fijnstof7,08. Watervervuiling8,09. Doelmatigwaterbeheer9,010. Eerlijk voedsel10,011. Eerlijke prijs10,012.Burgerbetrokkenheid9,013. Lokaalgeoriënteerd7,014. Schone energie9,015. Gemotiveerdebetrokkenheid9,016. Dierenwelzijn10,017. Streekeigenlandschap10,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed8,019. Werkgelegenheid9,020. Financieel gezond9,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Toekomst)GraanGeluk 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag