01-01-198017-12-206716-07-2024
VroegerTest 001Toekomst
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Vroeger TESTDONUT VOOR BB SITE 01-01-1980 6,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid5,02. Klimaatverandering4,03. Stikstofneerslag6,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten5,05. Mondiale herkomstgrondstoffen4,06. Verspillingrestproducten8,07. Stank en fijnstof9,08. Watervervuiling2,09. Doelmatigwaterbeheer5,010. Eerlijk voedsel4,011. Eerlijke prijs8,012.Burgerbetrokkenheid2,013. Lokaalgeoriënteerd7,014. Schone energie5,015. Gemotiveerdebetrokkenheid7,016. Dierenwelzijn8,017. Streekeigenlandschap5,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed9,019. Werkgelegenheid5,020. Financieel gezond4,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Vroeger)TESTDONUT VOOR BB SITE 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Test 001 TESTDONUT VOOR BB SITE 17-12-2067 1,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid7,02. Klimaatverandering8,03. Stikstofneerslag9,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten2,05. Mondiale herkomstgrondstoffen7,06. Verspillingrestproducten8,07. Stank en fijnstof9,08. Watervervuiling1,09. Doelmatigwaterbeheer7,010. Eerlijk voedsel6,011. Eerlijke prijs7,012.Burgerbetrokkenheid8,013. Lokaalgeoriënteerd9,014. Schone energie5,015. Gemotiveerdebetrokkenheid8,016. Dierenwelzijn3,017. Streekeigenlandschap9,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed1,019. Werkgelegenheid8,020. Financieel gezond4,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Test 001)TESTDONUT VOOR BB SITE 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag
Ecologisch Maatschappelijk / economisch Toekomst TESTDONUT VOOR BB SITE 16-07-2024 5,01. Verminderingbodemvruchtbaarheid6,02. Klimaatverandering8,03. Stikstofneerslag3,04. Verdwijnen dieren-en plantensoorten4,05. Mondiale herkomstgrondstoffen8,06. Verspillingrestproducten5,07. Stank en fijnstof6,08. Watervervuiling9,09. Doelmatigwaterbeheer1,010. Eerlijk voedsel2,011. Eerlijke prijs5,012.Burgerbetrokkenheid7,013. Lokaalgeoriënteerd6,014. Schone energie7,015. Gemotiveerdebetrokkenheid5,016. Dierenwelzijn3,017. Streekeigenlandschap6,018. Behoudcultuurhistorischerfgoed7,019. Werkgelegenheid4,020. Financieel gezond3,021. Maatschappelijkefunctie
Ecologisch plafondSociaal maatschapppelijk fundamentMaatschappelijk gezond voedselsysteem (Toekomst)TESTDONUT VOOR BB SITE 21. Maatschappelijkefunctie20. Financieelgezond19. Werk-gelegenheid18. Behoud cultuur-historisch erfgoed17. Bijdragen aanlandschap16. Dierenwelzijn15. Gemotiveerdebetrokkenheid9. Doelmatigwaterbeheer10. Eerlijkvoedsel11. Eerlijkeprijs12. Burgerbetrokkenheid13. Lokaalgeoriënteerd14. Schoneenergie 7. Stank en fijnstof8. Watervervuilingbodemvruchtbaarheid1. Vermindering 2. Klimaatveranderingrestproducten6. Verspillinggrondstoffen5. Mondiale herkomsten plantensoorten4. Verdwijnen dieren-3. Stikstofneerslag